Alla människor ska ha modern, säker och hållbar energi som inte är för dyr

Idag lever många människor utan elektricitet, och behovet av energi växer hela tiden. Energi är till exempel el och bränslen, som bensin. Mycket av världens utsläpp av växthusgaser beror på fossila bränslen, som olja och gas. De är dåliga för miljön på flera olika sätt, och det finns dessutom inte lika mycket av dem i naturen längre.

Hållbar energi behövs för att få en starkare ekonomi och lösa dagens största problem i världen, som till exempel fattigdom och klimatförändringar. För att energin ska vara hållbar behöver den vara säker, fungera bra och inte skada naturen. Den behöver också vara billigare så att alla kan välja hållbar energi framför fossila bränslen. Vi behöver satsa mer på hållbar energi som är bättre för miljön, som förnybar energi från sol, vind och vattenkraft.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

bränsle -t -n ämne som kan ge energi, t.ex. när det bränns upp

fossil som kommer från rester av växter och djur från väldigt länge sedan

förnybar som kan skapas igen och användas om och om igen, som till exempel solenergi

klimatförändring -en -ar när vädret ändras väldigt mycket, ibland på grund av människans miljöpåverkan

satsa investera pengar eller hårt arbete för att främja, utveckla något

säker att lita på, som inte har med sig några risker

utsläpp -et pl.- ämne som släpps ut, till exempel skadliga gaser från bilar eller fabriker.

växthusgas -en -er gas som värmer atmosfären och bidrar till klimatförändringarna

 

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 7.1 Tillgång till modern energi för alla

Se till att alla i världen har tillgång till energitjänster som är moderna och går att lita på, till ett pris de har råd med.

energitjänst -en -er tjänster för att effektivisera eller hushålla med energianvändningen

tillgång till att få möjligheten att använda

Delmål 7.2 Öka förnybar energi i världen

Användningen av den förnybara energin ska öka mycket i hela världen.

Delmål 7.3 Öka effektiviteten av energin till det dubbla

Energin ska bli dubbelt så mycket bättre och effektiv, i hela världen. Den effekt som energin ger ska bli dubbelt så stor så att vi får mer energi.

Delmål 7.A Gör forskning och teknik tillgänglig och investera i ren energi

Samarbetet mellan länder ska bli starkare, så att alla får tillgång till forskning och teknik inom ren energi. Stödja investeringar i infrastruktur och teknik för ren energi.

infrastruktur -en -er det som måste finnas i ett samhälle för att produktionen skall fungera, t.ex. kommunikationer för transport och internet, energiförsörjning, utbildning

investera ge pengar för att kunna starta ett projekt eller bygga något

tillgänglig som når många, som man har tillgång till

Delmål 7.B Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna

Bygg ut infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna så att fler människor får tillgång till exempelvis elektricitet. Se till att de har den senaste tekniken för modern och hållbar energi.

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Ordövning

(Visited 144 times, 1 visits today)