HÅLLBAR UTVECKLING MED NYA SVENSKAR

Unik chans att testa och utforma ett utbildningsmaterial om hållbar utveckling på lätt svenska!

Vi söker lärare/ledare som tillsammans med sina deltagare vill testa vårt material och komma med förbättringsförslag! Undervisar du nya svenskar, 25 år eller yngre, med minst grundläggande kunskaper i svenska (GERS A2/B1) och som vill utveckla sina kunskaper och språkliga kompetenser inom hållbar utveckling? Boka ett digitalt informationsmöte där du får veta mer om materialet och hur du kan arbeta med det!

Pauline Nylin, projektledare, 070-350 20 86 

pauline.nylin@ekocentrum.se

Anni Martinsdottir, projektassistent

 anni.martinsdottir@ekocentrum.se

Hur går testningen till?

 • Introduktionsmöte – presentation av materialet
 • Testa materialet i undervisningen
 • Workshop med Ekocentrum
 • Utvärdering med lärare och representanter från målgruppen

Vi anpassar materialet till testarnas önskemål så var med och påverka!

Material att testa

Tema 1: Introduktion till hållbar utveckling

Med det materialet går deltagarna igenom begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner. 

Innehåll

 • introduktionsfilm om centrala begrepp inom ämnet
 • text om hållbar utvecklings olika dimensioner, på två språknivåer
 • begreppslista med förklaringar av valda ord från texten
 • ordövning som bygger på begreppslistan, på två språknivåer
 • arbetsblad om klimatavtryck
 • lärarhandledning med förslag på arbetsgång samt aktiviteter och fördjupningsuppgifter

Tema 2: FN:s globala mål och delmål på lätt svenska

Med det materialet kan deltagarna djupdyka i globala målen, dess delmål och förändringarna vi behöver göra för en hållbar utveckling. 

Innehåll

 • introduktionsfilm om bakgrunden och syftet med globala målen
 • arbetsblad kopplat till introduktionsfilmen
 • text med beskrivning av mål och delmål på lätt svenska, med nyckelord förklarade för varje mål
 • begreppslista med alla nyckelord och dess förklaringar
 • lärarhandledning med förslag på arbetsgång samt aktiviteter och fördjupningsuppgifter

Tema 3: Dagens utmaningar – fokus på  cirkulär ekonomi

Med det materialet går deltagarna igenom begreppen linjär och cirkulär ekonomi, vad cirkularitet bygger på samt hur en hållbar konsumtion kan se ut.

Innehåll

 • Cirkulär ekonomi – att minska vårt avfall. Text på nivå ha som förklarar linjär och cirkulär ekonomi samt hur vi kan minska vårt avfall. Inkluderar läsförståelsefrågor och diskussionsövningar.
 • Cirkulär ekonomi – vad är det? Text på nivå B med delvis samma innehåll som texten på nivå A. Begrepp såsom återbruk, återvinning, delningsekonomi, mm – förklaras mer ingående. Inkluderar läsförståelsefrågor och diskussionsövningar.
 • Cirkulär ekonomi – två kretslopp? Text på nivå B som förklarar de två kretslopp – det biologiska och det tekniska – som ligger till grund för cirkulär ekonomi. Inkluderar läsförståelsefrågor och diskussionsövningar.
 • Arbetsblad om matsvinn
 • filmtrilogin Plast i havet- från skräp till resurs med undertext på lätt svenska

Material på gång

Mer material kring cirkulär ekonomi

 • budgetberäkning av måltider med hänsyn till fairtrade- och miljömärkning, ekologiska och vegetariska alternativ
 • arbetsblad kring trilogin Plast i vårt hav

Mer material om Tema 3 – Dagens utmaningar

 • ”Människans miljöpåverkan genom tiderna”. Med det materialet får deltagarna en inblick i hur människan har påverkat miljön från jägar- och samlarsamhället till idag samt vilka planetära gränser vi behöver ta hänsyn till för att inte störa jordens naturliga funktioner.
 • arbetsblad om en hållbar framtid. Hur ser hållbar utveckling ut? Vilka problem kommer vi att lösa? Vilka utmaningar kommer nästa generation att stå inför? 
 • material kring hållbarhetsarbetet för att minska klimatförändringarna

Saknar du något? Kom gärna med förslag på ämne!

VAD VILL VI?

Inkludera unga nya svenskar i hållbarhetsfrågor!

Motverka utanförskap

genom att utveckla kunskaper och språklig kompetens inom hållbar utveckling

Inspirera till engagemang

i miljö- och hållbarhetsfrågor men också andra samhällsfrågor

Erfarenhetsutbyte

genom workshop med samtal och värderingsövningar

oo

Stiftelsen Ekocentrum driver, med stöd från Allmänna arvsfonden, ett projekt för att öka inkluderingen av unga nya svenskar i omställningen mot ett hållbart samhälle. Projektet vänder sig till lärare som undervisar nya svenskar, 25 år eller yngre, med förkunskaper i svenska. Genom projektet erbjuds möjligheten, för elever och lärare, att delta i en utbildningsprocess för att diskutera utvecklingsfrågor, kopplade till ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet samt arbetet med FN:s globala mål och omställningen till cirkulär ekonomi. 

Vi deltog i Frihamnsdagarna 4/09 i Göteborg!

Här kan du titta på en presentation av projektet och materialet vi har tagit fram.

(Visited 1 060 times, 29 visits today)