HÅLLBAR UTVECKLING MED NYA SVENSKAR

Unik chans att testa och utforma ett läromedel på lätt svenska!

 • Undervisar du nya svenskar, 25 år eller yngre?
 • Söker du utbildningsmaterial om hållbar utveckling, globala målen eller cirkulär ekonomi på lätt svenska?
 • Vill du anpassa materialet efter dina elevers/deltagares behov och intressen?

Då kan du testa vårt utbildningsmaterial genom att kontakta oss!

Pauline Nylin, projektledare, 070-350 20 86 

pauline.nylin@ekocentrum.se

Anni Martinsdottir, projektassistent

 anni.martinsdottir@ekocentrum.se

Hur går testningen till?

På ett kort introduktionsmöte presenterar vi materialet och upplägget.

⇒ vi förser lärare/ledare med ett material som är flexibel, användarvänlig och smidig 

⇒ vi erbjuder deltagarna ett intressant och tankeväckande material fyllt av kunskap och insikter

Efter mötet får du tillgång till lösenordet och deltar i följande moment:

 • Testa själv materialet i undervisningen, i din takt, med eller utan vårt stöd
 • Workshop med Ekocentrum (1 – 2 timmar)
 • Utvärdering med lärare och representanter från målgruppen 

Målgruppens synpunkter är centrala!

Materialet utvecklas fram, kompletteras, förbättras tillsammans med målgruppen.

Efter testperioden behöver vi därför att:

 • tre till fem representanter från klassen/gruppen deltar i ett digitalt utvärderingsintervju (ca 30 min) 
 • alla deltagare/elever som har testat materialet fyller i en kortare enkät online (5 min)

Vem är målgruppen?

Ungdomar eller unga vuxna under 25 år med annat modersmål än svenska och som behärskar grundläggande svenska (A2-B1 enligt GERS).

Projektet riktar sig till:

 • SFI- klasser
 • SVA- klasser på högstadie- eller gymnasienivå
 • andra ledarledda gruppverksamheter som arbetar med språkundervisning/språkutveckling 

Vad är din roll som lärare/ ledare?

 • Att delta i ett introduktionsmöte (ca 30 min)
 • Att eventuellt ge oss förslag på ämne eller typ av material du saknar
 • Att använda materialet, delar eller i sin helhet, i klassen/gruppen, i den takt du vill under en eller två terminer
 • Att bjuda in oss, på plats hos er eller digitalt, för en avslutande workshop (1-2 timmar) samt intervju med representanter från målgruppen (30 minuter)
 • Att delta i utvärderingen efter testperioden genom att svara på en enkät och delta i ett avslutande möte (ca 1 timme sammanlagt)

Materialet och vårt stöd under testperioden är kostnadsfria. Din investering är din tid för inledande och avslutande möten (ca 2 timmar). Under testperioden får du mer kunskap om ämnet och hur du kan undervisa det. Vi visar till exempel under workshopen hur ämnet kan behandlas med diskussions- och värderingövningar.

Vem är vi? Vad gör vi?

Stiftelsen Ekocentrum driver, med stöd från Allmänna arvsfonden, ett projekt för att öka inkluderingen av unga nya svenskar i omställningen mot ett hållbart samhälle. Projektet vänder sig till lärare som undervisar nya svenskar, 25 år eller yngre, med förkunskaper i svenska. Genom projektet erbjuds möjligheten, för elever och lärare, att delta i en utbildningsprocess för att diskutera utvecklingsfrågor, kopplade till ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet samt arbetet med FN:s globala mål och omställningen till cirkulär ekonomi. 

Frihamnsdagarna 4/09/21

Här kan du titta på en presentation av projektet och materialet vi har tagit fram.

(Visited 2 336 times, 1 visits today)