HÅLLBAR UTVECKLING MED NYA SVENSKAR

Stiftelsen Ekocentrum driver, med stöd från Allmänna arvsfonden, ett projekt för att öka inkluderingen av unga nya svenskar i omställningen mot ett hållbart samhälle. Projektet vänder sig till lärare som undervisar nya svenskar, 25 år eller yngre, med förkunskaper i svenska. Genom projektet erbjuds möjligheten, för elever och lärare, att delta i en utbildningsprocess för att diskutera utvecklingsfrågor, kopplade till ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet samt arbetet med FN:s globala mål och omställningen till cirkulär ekonomi. 

VAD VILL VI?

Inkludera unga nya svenskar i hållbarhetsfrågor!

Motverka utanförskap

genom att utveckla kunskaper och språklig kompetens inom hållbar utveckling

Inspirera till engagemang

i miljö- och hållbarhetsfrågor men också andra samhällsfrågor

genom workshop med samtal och värderingsövningar

oo

Vi deltog i Frihamnsdagarna 4/09 i Göteborg!

Här du titta på en presentation av projektet och materialet vi har tagit fram.

Undervisar du nya svenskar, 25 år eller yngre, som vill utveckla sina språkliga kompetenser inom hållbar utveckling?
Vi söker lärare som tillsammans med sina elever vill testa vårt material och komma med förbättringsförslag!

Välkommen att delta i ett digitalt informationsmöte där du får veta mer om
materialet och hur du som lärare kan arbeta med det!

Kl 15-15.30 23/08, 30/08, 6/09 & 13/09

Pauline Nylin, projektledare, pauline.nylin@ekocentrum.se, 070-350 20 86
Anni Martinsdottir, projektassistent, anni.martinsdottir@ekocentrum.se
Tel växel 031-705 07 40

(Visited 321 times, 4 visits today)