Globala målen för Hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling ingår i Agenda 2030. Där finns 17 mål som vi behöver uppfylla innan 2030, för att få en mer hållbar utveckling i hela världen. Målen är framtagna för att vi ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Varje mål har flera delmål, som visar vad som behöver göras för att uppnå målet. Alla länder som är medlemmar i FN har skrivit under Agenda 2030, vilket betyder att de har lovat att jobba för att uppnå alla 17 målen.

Globala målen - vad är det?

Bakgrund

Titta på presentationen om agenda 2030 och svara på frågorna:

1) Vilket av milleniemålen nåddes inte?

2) När ska de globala målen nås?

3) Vilka är Sveriges utmaningar? Nämn minst 1.

Ekocentrums film om hållbar utveckling och globala målen

Spel och aktiviteter

Globala målen-spelet

Ett spel där olika mål (kort) ska placeras på spelplanen utifrån vilken dimension spelaren tycker att den tillhör: ekologisk, ekonomisk eller social. Spelet är tänkt som ett underlag till diskussionsövningar. Kort, spelregler och spelplan är i pdf-format.

Tips på material

Globala målen

Här kan du läsa mer om varje mål och delmål samt se hur det går för målet i ett land eller världen. Det finns också mycket skolmaterial och läromedel som kan användas för att undervisa om globala målen och hållbar utveckling.

Blir världen bättre?

Blirvärldenbättre.se är en digital kunskapsplattform som gör det enklare för elever att förstå utvecklingen i världen.

Globalis

Globalis är en interaktiv världsatlas och ett digitalt uppslagsverk. Målet med Globalis är att visa på likheter och skillnader i världen och på vilka sätt olika händelser påverkat utvecklingen. Genom siffror, kartor, fakta och diagram är det lätt att jämföra olika länder men också djupare förstå hur saker och ting hänger ihop.

Kjellkoll

Podcast om globala målen där Ida Texell från 2030-delegationen förklarar alla sjutton mål för Kjell Eriksson. Det är en förkortad version av programmet Kjellkoll - Kjellsorterats poddar, som utgår från Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Lärarhandledning finns. Tillgänglig till 30 juni 2023. Poddarna kan laddas ned.

Globala mål i sikte

Kortfilserie framtagen för gymnasiesärskolan och med undertext på svenska. Serien fokuserar på vad de globala målen betyder och vilka insatser som görs för att nå dem. Finns även som syntolkat. Lärarhandledning finns. Tillgänglig till 30 juni 2024.

De globala målen för hållbar utveckling

Utbildningsmaterialet fokuserar på de delar av de globala målen som är kopplade till konsumtion. Materialet består av sex illustrationer med övningar kopplade till mål 8, 11, 12, 13, 14 och 15.

Globala målen på lätt svenska

Här hittar du beskrivningar av tio övningar med koppling till Agenda 2030 och de globala målen att använda i undervisningen.

Digitala utställning

Ekocentrums hållbarhetsutställning visar goda exempel och lösningar för hållbar utveckling. Här kan du hitta exempel på hur olika verksamheter bidrar till globala målen.

Källor & tips på mer läsning​

Blir världen bättre

Författare: Staffan Landin, Mikael Botnen Diamant och UNDP:s nordiska kontor
Utgiven: 2005. Uppdaterad flera gånger.
Språk: svenska
 
Du kan läsa eller ladda ner boken här >>>

Blir världen bättre? Svaret beror på vem du frågar och vad du väljer att jämföra. Vissa skulle svara att världen aldrig varit bättre; allt fler människor kan läsa och skriva, andelen fattiga minskar, fler människor har tillgång till rent vatten och livslängden ökar i så gott som hela världen. Andra skulle säga att världen aldrig varit så orät­tvis som nu; att skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste ökar, att utvecklingen på klimatområdet fortfarande går åt fel håll och att krig och konflikter skakar vår värld.

I den här boken har vi tagit hjälp av aktuell statistik för att beskriva hur världen utvecklats de senaste årtiondena. Boken beskriver även Globala målen för hållbar utveckling som markerar vägen mot en hållbar framtid för både människor och vår planet fram till år 2030.

(Visited 1 141 times, 1 visits today)