VIKINGAR PÅ GRÖNLAND

Mellan 1000- och 1400-talet

En berättelse om vikten av att anpassa sig till förändringar.

Vikingar befolkar Grönland

Grönland, som är världens största ö, ligger i Norra ishavet, nära Nordamerika och är till ungefär 80% täckt av is. Men för ungefär 1000 år sedan var klimatet på Grönland mycket varmare. På den tiden i Norden levde vikingar, ett folk som krigade mycket. De var också sjörövare och därför mästare på att segla. De lyckades ta sig till Grönland från Norge och Island och där hittade de en bördig kustremsa som var täckt med skog. Klimatet där var på den tiden likt det de var vana vid. De tog med djur och växter, och kunde leva på sitt jordbruk precis som i Norge. För att skapa betesmark till sina får och getter brände de ner delar av skogen. De högg också ner många träd till bränsle, och för att kunna bygga hus och kyrkor. När en skog eller ett stort område med träd tas bort, kallas det för skogsskövling.

betesmark -en -er jordbruksmark som används för att låta djur beta

bränsle -t -n ämne som kan ge energi, t.ex. när det bränns upp

bördig jord där växter trivs och det är lätt att odla

hugga ned att slå med någonting vasst för att ta ned något, oftast när det gäller träd och skog

jordbruk -et pl.- odla växter eller djur, till exempel för att få mat

klimat -et -pl- hur vädret förändras under lång tid, t.ex. temperatur och hur mycket det regnar

lyckas att klara något, att nå ett mål, göra bra ifrån sig

Vikingarnas miljöpåverkan på Grönland

På Grönland växte träden mycket långsammare än vad de var vana vid så antalet träd blev bara färre och färre. Samtidigt blev klimatet mycket kallare. Det påverkade skörden och gjorde det svårare att leva på den redan kalla ön. Utan träd att bygga hus av och använda som bränsle började vikingarna använda andra växter. Den delen av Grönland där vikingarna bodde hade till slut för lite skog eller växter för att binda jorden med sina rötter och den lösa jorden försvann med vind och regn. Det kallas för jorderosion. Det ledde i sin tur till att det blev svårare och svårare att odla mat och djuren fick inget att beta.

beta att äta gräs och löv i naturen. Djur som betar är till exempel hästar och kor.

odla att få växter att växa och utvecklas

skörd -en -ar resultat av odling, t.ex. frukt och grönsaker

Bild 1. Grönland idag. Fortfarande få träd och nordisk arkitektur.

Samtidigt befolkar inuiter Grönland

Ungefär samtidigt kom ett nytt folk, som kallas för inuiter, till Grönland från Kanada. De var vana vid att leva i ett hårt och kallt klimat. De levde inte på jordbruk, utan jagade valar och sälar. De fick både mat från djuren, och bränsle av späcket, deras fett. De skapade verktyg av benen och använde skinnet för att bygga kajaker, en typ av båt. I stället för att bygga hus av trä byggde inuiterna så kallade iglor, som är bostäder av isblock. När klimatet blev kallare, kunde de anpassa sig till det. Än idag befolkas Grönland huvudsakligen av inuiter.

Vikingarna verkar inte ha varit särskilt öppna eller intresserade av att lära sig av inuiterna. De fortsatte leva på samma sätt som de gjorde i Norge och på Island och visste inte hur de skulle anpassa sig till det kallare klimatet. När resurserna tog slut och de inte kunde leva på jordbruket längre, verkar de inte ha jagat och fiskat valar som inuiterna gjorde. Detta ledde till att många av dem dog, och resten åkte tillbaka till Island och Norge. Om de hade försökt att lära sig av inuiterna och använt sig av de resurser som fanns omkring dem hade deras öde kanske sett annorlunda ut.

anpassa något ändras för att passa in, eller fungera bättre

resurs -en -er något man kan använda eller sälja

Övning

  1. Återberätta texten med hjälp av följande ord: klimat, befolka, jordbruk, jakt, fiske, klimatförändring, anpassning, skogsskövling, jorderosion.
  2. Vikingarna på Grönland och inuiterna påverkade naturen på olika sätt. De grönmarkerade orden är olika typer av miljöpåverkan, förklara vad de orden betyder. Ta hjälp av begreppslistan ”Olika typer av miljöpåverkan” om det behövs.
(Visited 1 145 times, 2 visits today)