Pastoral composition of flowers and insects

kontakt

pauline.nylin@ekocentrum.se

Tel 070 – 350 20 86 

Projektledare och pedagog

Pauline är projektledare för arvfondsprojektet.  Hon tar fram språkanpassat utbildningsmaterial och utvecklar utbildningsverktyg och workshop. Hon har även skapat Ekocentrums digitala utställning och den här webbsidan.

Pauline är i botten biolog och miljövetare och har även studerat svenska som andraspråk. Hon brinner för frågor som rör kultur, språk och natur. Hon har tidigare arbetat som kursledare i svenska som främmande språk på Folkuniversitetet.

Projektassistent och pedagog

Anni Martinsdottir är projektassistent för arvfondsprojektet. Hon tar fram utbildningsmaterial och verktyg om hållbar utveckling.  

Anni är lärare i svenska som andraspråk och brinner för människor, språk och  inkludering. Hon har tidigare arbetat som lärare på grundskolan samt kursledare på Folkuniversitetet och Berlitz.  

Anni Martinsdottir

anni.martinsdottir@ekocentrum.se

Om Stiftelsen Ekocentrum

Våra stiftare är Centrum för miljöteknik, Fältbiologerna, Jordens vänner och Studiefrämjandet. Vi utför det uppdraget som har ålagts oss genom hållbarhet- och miljöutbildningar, drivandet och deltagandet i olika projekt samt en permanent miljö- och hållbarhetsutställning där vi visar upp innovationer och exempel på lösningar som främjar hållbar utveckling. 

Stiftelsen Ekocentrum är en neutral arena och mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer, studenter, uppfinnare, allmänhet, med mera… Vi står oberoende i förhållande till ägarinflytande och vinstintressen. Vi har ett uppdrag från de fyra miljöorganisationer som stiftade Ekocentrum att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

Ekocentrum har sedan starten 1993 drivits utan bidrag och finansieras genom intäkter från utbildningskunder, projekt samt uthyrning av platser i vår miljö- och och hållbarhetsutställning. I vår fysiska och digitala utställning visar vi hur olika verksamheter har löst hållbarhetsfrågor genom innovation, systemtänkande, samarbete och andra sätt. Vi sätter stort värde i vårt oberoende och trovärdighet.  

Besök Ekocentrums webbsidor och digitala utställning!

(Visited 266 times, 1 visits today)