Påskön

Mellan 1200- och 1500-talet

En berättelse om hur människan utrotar sig själv

Polynesier befolkar obebodd ö i Stilla havet

Rapa Nui, eller Påskön som européerna döpte den till, är en liten avlägsen ö i Polynesien, som består av många öar i Stilla havet. De befolkades antagligen på 1200-talet, i takt med att människornas kanoter blev bättre och säkrare, vilket gjorde att de kunde resa längre. Det polynesiska folket var vana vid att bosätta sig på nya öar och hade därför med sig allt de behövde, som höns och växter att plantera till Rapa Nui. Eftersom ön inte hade så många resurser att erbjuda så åt de nästan bara av sötpotatisen de odlade, och kycklingen de födde upp

föda upp att få djur att växa och utvecklas. Människor som föder upp djur tar hand om de från att de föds till att de säljs, till exempel hundar eller hästar, eller tills de slaktas, som kor och grisar.

odla att få växter att växa och utvecklas

resurs -en -er något man kan använda eller sälja

Mycket fritid som leder till stora statyer och ett mysterium

Eftersom maten var lätt att odla på ön tror man att människorna inte behövde lägga så mycket tid på att skaffa mat. De kunde i stället lägga tiden på att skapa saker de behövde, som verktyg och vapen. De kunde också undersöka ön, och utveckla samhället och sina religiösa ritualer. Befolkningen ökade snabbt, eftersom de hade god tillgång till mat.

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

tillgång till att få möjligheten att använda

Som en del i sin religion började öborna skapa enorma statyer av sten. De flesta är runt fem meter höga, och väger runt 30 ton, men den största är nästan tio meter hög. De skapade statyerna i en gruva som låg i mitten på ön, och flyttade dem till ceremoniplatserna längs kusten.

Bild 1. Statyerna på Påskön. De kallas Moai.

När européer kom dit på 1800-talet hittade de en ö med bara några små träd, jättestora statyer lite överallt och människor som levde på ett väldigt enkelt sätt i grottor.  Öborna som levde då visste inte varför och hur statyerna hade skapats och flyttats. Det var länge ett mysterium hur människor hade kunnat flytta och ställa upp dessa enorma statyer när det inte fanns några träd att använda till det. Vissa trodde till och med att det var utomjordningar som hade skapat dessa statyer.

Skogsskövling och slutet på en civilisation

Forskare vet nu att det fanns många olika sorters stora träd på Påskön fram till 1500-talet. Påsköborna använde antagligen alla träd som fanns, bland annat för att rulla fram och ställa upp statyerna vid ceremoniplatserna. När en skog eller ett stort område med träd tas bort, kallas det för skogsskövling. Trots att de måste ha sett hur fort träden försvann, fortsatte de att hugga ned dem och att arbeta med  statyerna.

Bild 2. Rapa nui idag. Det finns fortfarande inte mycket skog.

Skogsskövlingen ledde till många andra problem. När träden försvann kunde folket inte längre bygga trähus eller kanoter. De kunde därför varken fiska eller lämna ön. Utan träden blev jorden lös och följde med vatten och vind. Det kallas för jorderosion och är ett vanligt problem när man hugger ned skog. När mängden jord på marken minskar blir det svårare att odla mat.

Då fick öborna börja äta av andra djur och växter, vilket påverkade naturen och ekosystemet. När många olika sorters djur och växter försvinner från en och samma plats kallas det förlust av biologisk mångfald. Då blir det svårare för de djur och växter som finns kvar att överleva. Till slut dog även de flesta människorna och de som var kvar levde ett väldigt fattigt liv. Med tiden förlorade också statyerna sin betydelse för dem.

ekosystem -et pl.- system av samarbete mellan djur och växter som lever på en viss plats

Övning

  1. Återberätta texten med hjälp av följande ord: befolka, fritid, staty, ceremoniplats, skogsskövling, jorderosion, förlust av biologisk mångfald.
  2. Påsköborna påverkade ön på olika sätt. De grönmarkerade orden är olika typer av miljöpåverkan, förklara vad de orden betyder. Ta hjälp av begreppslistan ”Olika typer av miljöpåverkan” om det behövs.
(Visited 113 times, 1 visits today)