Nya arter i Australien

1800-talet

En berättelse om hur små djur kan bli ett väldigt stort problem

Européer vill ha det bästa av två världar

På slutet av 1400-talet började många européer åka ut med båtar för att leta efter nya kontinenter och nya resurser. Vetenskapsmän ville också bevisa att jorden var rund. Den perioden kallas för kolonialismen, då européer la beslag på främmande länder och gjorde de till sina egna, så kallade kolonier. Med hjälp av sin makt och sina pengar kunde ett land få tillgång till naturresurser från hela världen, och de importerade många varor från kolonierna. Det var ett bevis på makt och status att bära exotiska kläder och bjuda på exotisk mat.

När européer bodde i sina kolonier på andra sidan jorden ville de ändå leva som vanligt. De ville till exempel ha saker och mat från sina hemländer, och jaga samma djur som hemma.

importera köpa varor från andra länder och ta dem till sitt land

naturresurs -en -er sådant som finns i naturen och kan användas och säljas

resurs -en -er något man kan använda eller sälja

tillgång till att få möjligheten att använda

Nya arters miljöpåverkan i Australien

Engelsmännen tog med sig kaniner till Australien på 1800-talet för att kunna jaga dem. Men kaninerna hade ingen naturlig plats i det nya ekosystemet. De hade ingen fiende i form av andra djur som ville äta dem, så de kunde föröka sig och leva länge. Populationen, alltså antalet kaniner, ökade väldigt snabbt och ända sedan dess har kaninerna ställt till med stora problem i Australien.

Bild 1. Australiensiska kaniner.

Alla dessa kaniner behövde mycket mat. De åt både växter som fanns i naturen, och det som människor odlat. Utan växterna blev jorden lös och följde med vatten och vind, vilket kallads för jorderosion. Kaninerna ställde till med så stora skador att människorna försökte bli av med dem på en massa olika sätt. De jagade dem, satte upp staket runt sina odlingar och försökte plantera in sjukdomar som de skulle dö av. Ingenting hjälpte, och än i dag finns det jättemånga kaniner i Australien som förstör naturen. Kaninerna är en invasiv art i Australien. Det är när arter av djur och växter kommer till ett nytt ekosystem där de inte har en naturligt plats, och ställer till problem.

Kolonisatörerna tog med sig andra djur till Australien som lever där än idag, som till exempel dromedarer. De var bra att ha i öknen, eftersom de tål klimatet och kan bära mycket packning. Men dromedarerna trivdes inte i sitt nya land och kunde inte användas som packdjur. Därför tappade européerna intresset och lämnade dem i öknen. De lever fortfarande fritt där, och det finns faktiskt fler dromedarer i Australien än i Arabvärlden idag. Eftersom dromedarerna inte skadar naturen anses de inte vara en invasiv art som kaninerna. Men år 2020 var det torka i Australien. Det blev vattenbrist, och människorna tyckte att dromedarerna drack för mycket vatten. Därför sköt de ett stort antal dromedarer.

ekosystem -et pl.- system av samarbete mellan djur och växter som lever på en viss plats

fiende en -er motståndare, någon eller något som skadar någon eller något

förstöra ta sönder, skada, göra så att något inte fungerar längre

klimat -et -pl- hur vädret förändras under lång tid, t.ex. temperatur och hur mycket det regnar

odla att få växter att växa och utvecklas

skada förstöra, göra illa så att det inte fungerar längre som det ska

Bild 2. Vilda dromedarer i Australiens öken.

Övning

  1. Återberätta texten med hjälp av följande ord: kolonialism, koloni, naturresurser, import, invasiv art.
  2. Nya arter i Australien påverkade naturen på olika sätt. De grönmarkerade orden är olika typer av miljöpåverkan, förklara vad de orden betyder. Ta hjälp av begreppslistan ”Olika typer av miljöpåverkan” om det behövs.
(Visited 485 times, 3 visits today)