jägare och samlare

200 000 till 11 000 f.v.t.

En berättelse om hur den lilla människan bidrog till att utrota tidens största däggdjur.

Jägare och samlare var nomader

Under den här perioden levde människor som nomader som sällan stannade på en och samma plats länge. I stället följde de efter djuren de jagade eller fiskade, och samlade växter efter naturens årstider. De försökte inte förändra naturen med hjälp av verktyg, som bönderna som levde efter dem gjorde. Däremot påverkade de naturen på andra sätt. Till exempel kunde de se till att mer av deras favoritväxt växte på platser de besökte ofta, genom att ta bort de andra växterna.

Forskare tror att jägarna och samlarna levde ett bättre liv än bönderna som levde efter dem. De behövde inte svälta, eftersom de alltid kunde hitta ny mat då de förflyttade sig dit maten fanns. De hade också mer fritid. En vanlig bonde som levde på till exempel 1000-talet fick arbeta mycket hårdare för maten än jägarna och samlarna, men fick ändå sämre mat. Dessutom tror man att de var mindre sjuka, eftersom de levde i små grupper och träffade så få nya människor som kunde smitta dem.

påverka ha en effekt på något, förändra något. Påverkan kan vara både positiv eller negativ

smitta överföra, ge en sjukdom till någon

Jägare och samlares miljöpåverkan

Deras största påverkan på naturen var under jakten. Framför allt när de jagade stora däggdjur, som mammutar. Vissa av djuren dödade de genom att anlägga stora bränder runt dem. På så sätt tvingades djuren att fly mot en ravin och hoppa ner för stupet. Det var ett väldigt slöseri eftersom hundratals djur kunde dö på en och samma gång, och människorna kunde inte ta vara på allt kött och päls från dem. Forskning visar att det sättet att jaga kan vara en av orsakerna till att stora däggdjur utrotades, både på den amerikanska kontinenten och i Australien under den tiden.

orsak -en -er anledning, varför något händer

slösa använda på ett ineffektivt sätt, använda för mycket av något

tvinga se till att någon måste göra något den inte vill

De flesta mammutarna dog ut för cirka 10 000 år sedan.

Ett annat sätt som jägarna och samlarna påverkade djuren på var genom att jaga mindre djur, som var lättare att döda men som också rovdjuren åt. Eller när de tog bort vissa växter som djuren åt, för att göra plats åt sina favoritväxter. De tänkte nog inte på att djuren fick mindre mat då, men det bidrog antagligen till att vissa arter dog ut. När djur och växter försvinner från en och samma plats kallas det förlust av biologisk mångfald. Då blir det svårare för de djur och växter som finns kvar att överleva.

dö ut när en hel art djur eller växter försvinner, t.ex. dinosaurierna

Övning

  1. Återberätta texten med hjälp av följande ord: nomad, jaga, samla, fritid, sjukdom, slöseri, utrotning, förlust av biologisk mångfald.
  2. Jägarna och samlarna påverkade naturen på olika sätt. De grönmarkerade orden är olika typer av miljöpåverkan, förklara vad de orden betyder. Ta hjälp av begreppslistan ”Olika typer av miljöpåverkan” om det behövs.
(Visited 329 times, 1 visits today)