Globala målen

1 – Ingen fattigdom

Ingen människa ska vara fattig och alla människor i hela världen ska ha ett tryggt liv Fattigdom är att inte ha tillräckligt med...

Read More

Globala målen

2 – Ingen hunger

Ingen människa ska behöva dö av hunger och vi ska odla tillräckligt med mat på ett hållbart sätt till alla Ungefär en niondel, 821...

Read More

Globala målen

3 – Hälsa och välbefinnande

Alla människor ska ha samma möjligheter att få en bra hälsa och välbefinnande Att människor mår bra och är friska är viktigt för...

Read More

Globala målen

4 – God utbildning

Alla människor har rätt till en god utbildning som inkluderar alla män och kvinnor i alla åldrar Utbildning är en mänsklig...

Read More

Globala målen

5- Jämställdhet

Vi ska ha jämställdhet i världen så att kvinnor och flickor får makten att bestämma över sitt liv Jämställdhet handlar om att...

Read More

Globala målen

6 – Rent vatten och sanitet

Alla människor ska ha rent vatten och sanitet och vi ska använda rent vatten på ett hållbart sätt så att det räcker länge...

Read More

Globala målen

7- Hållbar energi för all

Alla människor ska ha modern, säker och hållbar energi som inte är för dyr Idag lever många människor utan elektricitet, och behovet...

Read More

Globala målen

8 – Goda arbetsvillkor och tillväxt

Vi ska ha en hållbar ekonomisk tillväxt för alla, och alla människor ska kunna få ett jobb som kan försörja dem utan att det skadar...

Read More

Globala målen

9

Vi ska bygga hållbara infrastrukturer och industrier, som är inkluderande samt investera i teknik och innovation Det är viktigt att...

Read More

Globala målen

10

Vi ska minska ojämlikheten inom och mellan länder Jämlikhet betyder att alla människor ska behandlas lika och ha samma rättigheter....

Read More